Obskure tanker

Hva med kua?

I den siste tids ståhei rundt Norske Griser™, faller tankene tilbake til kua Rautenia fra gården Fallende Fjøs på ytterste Dismaløy vinteren 1984. Jeg tror det er bred enighet at resulatet av de figurære putene under armene hadde liten effekt både på kjøttkvalitet og melkeproduksjon. Snarere tvert i mot. Manglende kunnskap vedrørende fremmeord hos ansvarlig gårdsgutt, Gunnar, var dog kanskje en medvirkende årsak.


I disse haarde dager

Det var på denne tiden at saksbehandlere i Finnmark folkestyre følte et kall mot det det digitale, frem til de erindret den skjebnesvangre 4-årstørken av 2003. Det var en trist tid med halm i hodeputen til mange små.